Privacyverklaring Sterschoon.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de privacywet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-10-2021.

De websites van Sterschoon die gegevens van u verzamelen.

sterschoon.nl

Afhandelen bestelling of opdracht:
Wanneer u bij ons een bestelling of opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres.
Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht termijn).

Offertes:
Klanten die via onze website of per mail een offerte aanvragen van onze diensten of producten krijgen de offerte per email toegestuurd.

Sterschoon gebruikt geen software van derde om offertes te sturen naar klanten. Sterschoon gebruikt hiervoor de volgende gegevens.

Bedrijfsgegevens, naw-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht termijn).

Contactformulieren:
Met contactformulier en offerteformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor voor het leveren van onze diensten/producten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Gebruik van cookies:
Onze website sterschoon.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website van ons bedrijf voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen:
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Sterschoon
Lepelaarstraat 20
3181 TH Rozenburg
Tel : +31 (0) 6 -43212636
E-mail : info@sterschoon.nl

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 67125794